Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 28%
542h
28%
546h
16%
314h
1%
19h
17%
326h
11%
210h
1958h
2021 19%
337h
30%
521h
15%
256h
0%
0h
17%
288h
19%
329h
1731h
2020 33%
433h
27%
354h
15%
199h
0%
0h
17%
215h
7%
95h
1295h