Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 1 0 *
2019 16 5
2018 14 5
2017 14 5
2016 22 5
2015 12 5
2014 7 5
2013 10 5
2012 11 30
2011 22 30
2010 14 30