Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 0% %
2012 100% %
2011 85.89% 87.89%
2010 97.4% 97.28%
2009 90.63% 89.79%
2008 95.35% 95.9%
2007 92.79% 93.14%
2006 95.16% 95.16%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats