UAB

Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000442 Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 50% 100% 50%
2013 71% 100% 29%
2012 87% 96% 9%
2011 93% 99% 6%
2010 96% 99% 3%
2009 86% 96% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2014 0 0 0 100 0
2013 0 20 20 60 0
2012 3 17 35 41 4
2011 6 36 41 16 1
2010 6 41 36 17 1
2009 7 46 26 17 4
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np