Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 25 25
2011 26 25
2010 33 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 0% %
2013 60% %
2012 89.69% 89.69%
2011 77.67% %
2010 90.4% 90%
2009 80.62% 82.02%
2008 88.24% 87.5%
2007 95.31% 95.31%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats