Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 9%
17h
54%
103h
27%
51h
0%
0h
0%
0h
9%
17h
189h
2012 15%
74h
55%
279h
23%
117h
0%
0h
0%
0h
8%
39h
509h
2010 7%
36h
53%
268h
12%
63h
0%
0h
2%
9h
26%
132h
507h
2009 8%
38h
54%
255h
10%
47h
0%
0h
0%
2h
28%
133h
475h
2008 8%
46h
63%
354h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
29%
164h
565h
2007 13%
56h
76%
337h
0%
0h
1%
6h
2%
11h
7%
31h
441h