Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 91.667% 100% 8.333%
2021 15 100% 100% 0%
2020 7 100% 100% 0%
2017 11 90.909% 100% 9.091%
2016 10 80% 100% 20%
2015 1 100% 100% 0%
2014 3 100% 100% 0%
2013 2 100% 100% 0%
2012 5 100% 100% 0%
2011 5 80% 100% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313178 12
  92%
  100%
  8%
2021 4313178 15
  100%
  100%
  0%
2020 4313178 7
  100%
  100%
  0%
2017 4313178 11
  91%
  100%
  9%
2016 4313178 10
  80%
  100%
  20%
2015 4313178 1
  100%
  100%
  0%
2014 4313178 3
  100%
  100%
  0%
2013 4311324 15
  87%
  100%
  13%
4313178 2
  100%
  100%
  0%
2012 4313178 5
  100%
  100%
  0%
2011 4311324 2
  50%
  100%
  50%
4313178 5
  80%
  100%
  20%
2010 4311324 12
  92%
  100%
  8%
2009 4311324 11
  55%
  86%
  36%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313178 12 0% 75% 17% 0% 0% 8%
2021 4313178 15 7% 53% 40% 0% 0% 0%
2020 4313178 7 14% 71% 14% 0% 0% 0%
2017 4313178 11 9% 0% 45% 36% 0% 9%
2016 4313178 10 10% 10% 50% 10% 0% 20%
2015 4313178 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2014 4313178 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2013 4311324 15 7% 60% 20% 0% 0% 13%
4313178 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2012 4313178 5 20% 40% 40% 0% 0% 0%
2011 4311324 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
4313178 5 0% 20% 60% 0% 0% 20%
2010 4311324 12 0% 8% 33% 50% 0% 8%
2009 4311324 11 0% 27% 18% 9% 9% 36%