Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 100% 100% 0%
2021 13 84.615% 100% 15.385%
2020 12 100% 100% 0%
2019 11 81.818% 100% 18.182%
2018 15 93.333% 100% 6.667%
2017 18 100% 100% 0%
2016 13 92.308% 100% 7.692%
2015 12 100% 100% 0%
2014 6 83.333% 100% 16.667%
2013 9 100% 100% 0%
2012 8 100% 100% 0%
2011 6 83.333% 100% 16.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313178 9
  100%
  100%
  0%
2021 4313178 13
  85%
  100%
  15%
2020 4313178 12
  100%
  100%
  0%
2019 4313178 11
  82%
  100%
  18%
2018 4313178 15
  93%
  100%
  7%
2017 4313178 18
  100%
  100%
  0%
2016 4313178 13
  92%
  100%
  8%
2015 4313178 12
  100%
  100%
  0%
2014 4313178 6
  83%
  100%
  17%
2013 4311324 20
  100%
  100%
  0%
4313178 9
  100%
  100%
  0%
2012 4313178 8
  100%
  100%
  0%
2011 4311324 1
  100%
  100%
  0%
4313178 6
  83%
  100%
  17%
2010 4311324 11
  100%
  100%
  0%
2009 4311324 13
  85%
  100%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313178 9 11% 56% 33% 0% 0% 0%
2021 4313178 13 8% 54% 23% 0% 0% 15%
2020 4313178 12 8% 33% 58% 0% 0% 0%
2019 4313178 11 9% 55% 18% 0% 0% 18%
2018 4313178 15 7% 53% 33% 0% 0% 7%
2017 4313178 18 6% 28% 22% 44% 0% 0%
2016 4313178 13 8% 46% 31% 8% 0% 8%
2015 4313178 12 8% 58% 25% 8% 0% 0%
2014 4313178 6 0% 17% 50% 17% 0% 17%
2013 4311324 20 10% 60% 25% 5% 0% 0%
4313178 9 0% 44% 33% 22% 0% 0%
2012 4313178 8 13% 75% 0% 13% 0% 0%
2011 4311324 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
4313178 6 17% 67% 0% 0% 0% 17%
2010 4311324 11 9% 64% 27% 0% 0% 0%
2009 4311324 13 8% 31% 46% 0% 0% 15%