Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 100% 100% 0%
2021 10 100% 100% 0%
2020 10 80% 100% 20%
2019 14 78.571% 100% 21.429%
2018 16 93.75% 100% 6.25%
2017 34 97.059% 97.059% 0%
2016 19 89.474% 94.444% 5.263%
2015 20 100% 100% 0%
2014 11 81.818% 81.818% 0%
2013 16 93.75% 100% 6.25%
2012 11 90.909% 90.909% 0%
2011 13 84.615% 100% 15.385%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313178 14
  100%
  100%
  0%
2021 4313178 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313178 10
  80%
  100%
  20%
2019 4313178 14
  79%
  100%
  21%
2018 4313178 16
  94%
  100%
  6%
2017 4313178 34
  97%
  97%
  0%
2016 4313178 19
  89%
  94%
  5%
2015 4313178 20
  100%
  100%
  0%
2014 4313178 11
  82%
  82%
  0%
2013 4311324 18
  100%
  100%
  0%
4313178 16
  94%
  100%
  6%
2012 4313178 11
  91%
  91%
  0%
2011 4311324 1
  100%
  100%
  0%
4313178 13
  85%
  100%
  15%
2010 4311324 29
  90%
  100%
  10%
2009 4311324 12
  75%
  100%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313178 14 7% 71% 7% 14% 0% 0%
2021 4313178 10 10% 30% 50% 10% 0% 0%
2020 4313178 10 0% 80% 0% 0% 0% 20%
2019 4313178 14 7% 36% 36% 0% 0% 21%
2018 4313178 16 6% 50% 38% 0% 0% 6%
2017 4313178 34 0% 29% 53% 15% 3% 0%
2016 4313178 19 0% 32% 53% 5% 5% 5%
2015 4313178 20 5% 80% 5% 10% 0% 0%
2014 4313178 11 0% 27% 27% 27% 18% 0%
2013 4311324 18 11% 28% 56% 6% 0% 0%
4313178 16 6% 56% 31% 0% 0% 6%
2012 4313178 11 0% 36% 45% 9% 9% 0%
2011 4311324 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
4313178 13 8% 15% 46% 15% 0% 15%
2010 4311324 29 0% 62% 28% 0% 0% 10%
2009 4311324 12 0% 42% 33% 0% 0% 25%