Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95.83% 97.52%
2021 92.86% 98.08%
2020 87.02% 93.16%
2019 94.5% 97%
2018 93.84% 95.12%
2017 96.7% 100%
2016 93.63% 93.06%
2015 92.98% 97.65%
2014 94.8% 96.18%
2013 95.88% 95.83%
2012 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats