Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 14 30
2015 12 30
2014 11 30
2013 17 30
2012 10 30