Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% %
2017 71.43% %
2016 95.35% 97.5%
2015 71.43% 71.43%
2014 82.61% 82.61%
2013 70.83% 70.83%
2012 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats