UAB

Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera

Dades DGU
  • DGU000001308 Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 92% 98% 6%
2020 99% 100% 1%
2019 98% 100% 1%
2018 96% 99% 2%
2017 87% 97% 10%
2016 90% 97% 7%
2015 91% 97% 6%
2014 94% 99% 5%
2013 95% 99% 4%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 14 38 43 2
2020 4 11 55 29 0
2019 3 12 39 45 0
2018 4 8 52 34 1
2017 4 9 46 38 3
2016 3 14 36 44 3
2015 5 8 42 41 3
2014 4 21 44 30 1
2013 4 15 41 40 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43017 Amèrica Llatina: Llengua i Literatura 43 2 6 24 8 0 3 93% 100% 7%
43013 Aspectes Sistemàtics de l'Espanyol 37 0 0 4 33 0 0 100% 100% 0%
43015 Discurs i Variació en Espanyol 33 0 14 12 5 0 2 94% 100% 6%
43016 ELE: Llengua i Literatura 47 0 0 16 29 0 2 96% 100% 4%
43018 Introducció a la Recerca en Llengua i Literatura 32 2 3 13 14 0 0 100% 100% 0%
43020 Literatura, Cultura i Societat 34 2 2 4 18 4 4 76% 87% 12%
43012 Principis i Mètodes 47 0 2 26 15 3 1 91% 93% 2%
43021 Tradicions Literàries 14 1 6 5 1 0 1 93% 100% 7%
43022 Treball de Fi de Màster 45 0 12 14 11 0 8 82% 100% 18%