Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95.15% 95.29%
2021 90.21% 90.7%
2020 97.97% 99.31%
2019 97.24% 97.86%
2018 95.42% 95.97%
2017 86.05% 87.38%
2016 88.62% 89.28%
2015 89.38% 89.68%
2014 93.05% 93.44%
2013 94.18% 94.18%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats