Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 46 0 *
2022 43 30
2021 36 30
2020 53 35
2019 54 35
2018 47 35
2017 66 35
2016 61 35
2015 38 35
2014 31 35
2013 42 35