Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2015 9%
43h
38%
180h
22%
106h
0%
0h
18%
84h
13%
63h
475h
2014 100%
16h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
16h
2013 5%
34h
42%
259h
28%
174h
0%
0h
2%
15h
22%
138h
620h