UAB

Màster Universitari en Geoinformació

Dades DGU
  • DGU000001669 Màster Universitari en Geoinformació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 92% 98% 6%
2020 94% 100% 6%
2019 96% 100% 4%
2018 96% 100% 4%
2017 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3 15 64 16 2
2020 6 20 65 10 0
2019 3 11 75 10 0
2018 3 10 78 8 0
2017 4 8 71 17 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43848 Bases de Dades 25 1 7 11 4 1 1 92% 96% 4%
43845 Dades Geoespacials 25 1 0 14 8 1 1 92% 96% 4%
43852 Desenvolupament de Programari 19 0 6 9 3 0 1 95% 100% 5%
43849 Geoserveis 25 0 0 17 6 1 1 92% 96% 4%
43853 Gestió de Productes de Geoinformació 6 0 0 5 0 0 1 83% 100% 17%
43854 Innovació i Smart Cities 6 0 0 5 0 0 1 83% 100% 17%
44530 Pràctiques Externes 25 1 9 13 0 0 2 92% 100% 8%
43846 Sistemes de Navegació i D’observació de la Terra 25 1 2 18 2 1 1 92% 96% 4%
43847 Sistemes D’informació Geogràfica 25 1 0 15 7 1 1 92% 96% 4%
43851 Tècniques de Programació  19 0 8 10 0 0 1 95% 100% 5%
43856 Treball de Final de Màster 27 1 1 19 4 0 2 93% 100% 7%