Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 45 20
2022 41 20
2021 35 20
2020 30 20
2019 38 20
2018 46 20
2017 61 20