Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 100% 100%
2021 92.06% 92.03%
2020 93.71% 93.53%
2019 96.21% 96.14%
2018 95.77% 95.67%
2017 99.58% 99.58%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats