Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 89.32% 89.78%
2020 96.43% 95.89%
2019 97.1% 100%
2018 89.15% 88.24%
2017 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats