Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.73% 92.73%
2021 100% 100%
2020 90% 90%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats