Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 0%
0h
0%
0h
25%
173h
0%
0h
75%
518h
0%
0h
690h
2018 0%
0h
0%
0h
25%
173h
0%
0h
75%
518h
0%
0h
690h
2017 0%
0h
0%
0h
25%
60h
0%
0h
75%
180h
0%
0h
240h
2016 0%
0h
0%
0h
25%
135h
0%
0h
75%
405h
0%
0h
540h
2015 0%
0h
29%
212h
0%
0h
0%
0h
71%
531h
0%
0h
743h
2014 0%
0h
22%
145h
0%
0h
0%
0h
78%
515h
0%
0h
660h
2013 0%
0h
21%
164h
0%
0h
0%
0h
79%
616h
0%
0h
780h
2012 0%
0h
17%
109h
0%
0h
0%
0h
83%
546h
0%
0h
656h