Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 40.56% 39.78%
2018 95.65% 89.66%
2017 95.29% 94.12%
2016 90.65% 91.3%
2015 76.58% 79.65%
2014 84.71% 86.36%
2013 91% 91.14%
2012 89.8% 89.8%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats