Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 100% 100% 0%
2021 13 100% 100% 0%
2020 14 100% 100% 0%
2019 16 87.5% 93.333% 6.25%
2018 7 100% 100% 0%
2017 16 93.75% 100% 6.25%
2016 38 97.368% 100% 2.632%
2015 47 97.872% 100% 2.128%
2014 54 96.296% 100% 3.704%
2013 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 19
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 13
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 14
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 16
  88%
  93%
  6%
2018 2501915 7
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 16
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 38
  97%
  100%
  3%
2015 2501915 47
  98%
  100%
  2%
2014 2501915 54
  96%
  100%
  4%
2013 2501915 19
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 19 11% 53% 37% 0% 0% 0%
2021 2501915 13 15% 31% 46% 0% 0% 0%
2020 2501915 14 7% 29% 57% 7% 0% 0%
2019 2501915 16 6% 0% 44% 38% 6% 6%
2018 2501915 7 0% 0% 57% 43% 0% 0%
2017 2501915 16 6% 13% 44% 31% 0% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501915 38 0% 24% 74% 0% 0% 3%
2015 2501915 47 0% 21% 51% 26% 0% 2%
2014 2501915 54 6% 4% 54% 33% 0% 4%
2013 2501915 19 5% 21% 47% 26% 0% 0%