Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 58 87.931% 96.226% 8.621%
2021 62 90.323% 96.552% 6.452%
2020 65 86.154% 98.246% 12.308%
2019 67 94.03% 100% 5.97%
2018 64 82.812% 100% 17.188%
2017 68 94.118% 98.462% 4.412%
2016 70 90% 100% 10%
2015 70 87.143% 95.312% 8.571%
2014 81 88.889% 100% 11.111%
2013 84 84.524% 100% 15.476%
2012 98 90.816% 97.802% 7.143%
2011 97 87.629% 100% 12.371%
2010 92 90.217% 96.512% 6.522%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 58
  88%
  96%
  9%
2021 2501915 62
  90%
  97%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 65
  86%
  98%
  12%
2019 2501915 67
  94%
  100%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2501915 64
  83%
  100%
  17%
2017 2501915 68
  94%
  98%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 70
  90%
  100%
  10%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2501915 70
  87%
  95%
  9%
2014 2501915 81
  89%
  100%
  11%
2013 2501915 84
  85%
  100%
  15%
2012 2501915 98
  91%
  98%
  7%
2011 2501915 97
  88%
  100%
  12%
2010 2501915 92
  90%
  97%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 58 2% 0% 29% 57% 3% 9%
2021 2501915 62 2% 0% 29% 60% 3% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501915 65 3% 0% 28% 55% 2% 12%
2019 2501915 67 4% 7% 69% 13% 0% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2501915 64 2% 0% 13% 69% 0% 17%
2017 2501915 68 4% 0% 46% 44% 1% 4%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2501915 70 6% 4% 30% 50% 0% 10%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2501915 70 1% 0% 16% 70% 4% 9%
2014 2501915 81 4% 0% 19% 67% 0% 11%
2013 2501915 84 4% 0% 29% 52% 0% 15%
2012 2501915 98 1% 0% 24% 65% 2% 7%
2011 2501915 97 2% 0% 7% 78% 0% 12%
2010 2501915 92 2% 5% 15% 67% 3% 7%