Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 4%
153h
11%
463h
18%
777h
15%
641h
41%
1753h
11%
491h
4278h
2021 3%
147h
13%
568h
27%
1188h
1%
41h
42%
1816h
14%
588h
4348h
2020 4%
198h
14%
687h
23%
1123h
1%
49h
48%
2300h
9%
442h
4799h
2019 7%
377h
17%
851h
22%
1101h
2%
119h
38%
1935h
14%
689h
5072h
2018 6%
250h
15%
594h
27%
1069h
1%
38h
31%
1222h
18%
716h
3888h
2017 5%
251h
17%
814h
27%
1263h
1%
46h
23%
1096h
26%
1244h
4716h
2016 7%
362h
23%
1159h
19%
941h
2%
91h
20%
999h
29%
1479h
5031h
2015 9%
450h
21%
1064h
22%
1117h
1%
56h
18%
893h
28%
1392h
4972h
2014 10%
470h
25%
1175h
23%
1073h
1%
61h
16%
735h
26%
1224h
4738h
2013 13%
661h
24%
1271h
21%
1127h
6%
333h
19%
997h
17%
892h
5281h
2012 12%
399h
25%
846h
25%
834h
11%
374h
16%
552h
10%
350h
3356h
2011 9%
236h
25%
651h
12%
301h
21%
528h
12%
320h
21%
528h
2563h
2010 9%
106h
27%
330h
18%
223h
12%
150h
13%
162h
22%
270h
1242h

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

Graduat en Ciències Ambientals

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 4%
153h
11%
463h
18%
777h
15%
641h
41%
1753h
11%
491h
4278h
2021 3%
147h
13%
568h
27%
1188h
1%
41h
42%
1816h
14%
588h
4348h
2020 4%
198h
14%
687h
23%
1123h
1%
49h
48%
2300h
9%
442h
4799h
2019 8%
305h
15%
573h
23%
884h
2%
82h
38%
1441h
14%
543h
3828h
2018 6%
250h
15%
594h
27%
1069h
1%
38h
31%
1222h
18%
716h
3888h
2017 5%
251h
17%
814h
27%
1263h
1%
46h
23%
1096h
26%
1244h
4716h
2016 7%
362h
23%
1159h
19%
941h
2%
91h
20%
999h
29%
1479h
5031h
2015 9%
450h
21%
1064h
22%
1117h
1%
56h
18%
893h
28%
1392h
4972h
2014 10%
470h
25%
1175h
23%
1073h
1%
61h
16%
735h
26%
1224h
4738h
2013 13%
661h
24%
1271h
21%
1127h
6%
333h
19%
997h
17%
892h
5281h
2012 12%
399h
25%
846h
25%
834h
11%
374h
16%
552h
10%
350h
3356h
2011 9%
236h
25%
651h
12%
301h
21%
528h
12%
320h
21%
528h
2563h
2010 9%
106h
27%
330h
18%
223h
12%
150h
13%
162h
22%
270h
1242h

Graduat en Ciències Ambientals i Graduat en Geologia

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 6%
72h
22%
278h
17%
217h
3%
37h
40%
494h
12%
146h
1244h