UAB

Màster Universitari en Física d'Altes Energies ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000695 Màster Universitari en Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia
Crèdits: 90

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 99% 100% 1%
2010 89% 92% 3%
2009 97% 97% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2012 12 38 50 0 0
2011 7 30 37 26 0
2010 9 11 37 35 8
2009 7 45 38 7 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np