Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 23 40
2010 56 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 100% 100%
2010 97.83% 97.73%
2009 100% 100%
2008 100% 100%
2007 99.1% 99.1%
2006 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats