Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 0 50
2010 26 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 29.41% %
2010 67.44% 68.18%
2009 67.39% 67.95%
2008 82.64% 89.77%
2007 66.09% 64.52%
2006 91.84% 91.84%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats