Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 63 25
2022 62 25
2021 61 25
2020 61 25
2019 58 25
2018 75 25
2017 67 25
2016 46 25
2015 33 25
2014 27 25
2013 6 0 *