Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 881 117 80
2022 965 164 80
2021 897 130 80
2020 1160 171 80
2019 1005 152 80
2018 977 149 80
2017 825 120 80
2016 916 144 80
2015 896 141 80
2014 947 126 80
2013 1104 164 80
2012 857 113 80
2011 1269 171 80
2010 1150 174 80

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 73%
66
7%
6
9%
8
3%
3
0%
0
9%
8
91
2022 76%
65
10%
9
5%
4
0%
0
0%
0
9%
8
86
2021 79%
69
7%
6
5%
4
1%
1
2%
2
6%
5
87
2020 74%
64
8%
7
8%
7
1%
1
3%
3
6%
5
87
2019 71%
61
13%
11
8%
7
0%
0
1%
1
7%
6
86
2018 80%
71
8%
7
4%
4
1%
1
2%
2
4%
4
89
2017 76%
68
8%
7
7%
6
1%
1
2%
2
6%
5
89
2016 61%
54
18%
16
14%
12
1%
1
1%
1
5%
4
88
2015 73%
63
13%
11
7%
6
0%
0
2%
2
5%
4
86
2014 72%
68
17%
16
5%
5
1%
1
2%
2
2%
2
94
2013 66%
59
16%
14
11%
10
0%
0
3%
3
4%
4
90
2012 60%
55
12%
11
18%
16
1%
1
4%
4
4%
4
91
2011 70%
59
14%
12
6%
5
1%
1
4%
3
5%
4
84
2010 70%
56
13%
10
10%
8
1%
1
4%
3
3%
2
80