UAB

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Dades DGU
  • GRAU00000385 Graduat en Publicitat i Relacions Públiques
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 97% 98% 2%
2020 98% 99% 1%
2019 97% 99% 2%
2018 97% 98% 1%
2017 94% 97% 4%
2016 97% 98% 2%
2015 98% 99% 1%
2014 97% 98% 1%
2013 96% 98% 2%
2012 95% 98% 2%
2011 93% 95% 2%
2010 90% 93% 4%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 9 59 27 2
2020 1 9 66 23 1
2019 2 8 67 23 1
2018 2 5 58 33 2
2017 1 6 56 34 3
2016 1 7 62 29 2
2015 2 8 55 33 1
2014 2 7 58 31 2
2013 2 8 56 32 2
2012 2 7 58 31 2
2011 2 6 53 36 5
2010 0 4 47 42 7
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103139 Actualitat en Publicitat i Relacions Públiques 28 0 0 14 14 0 0 100% 100% 0%
103165 Administració i Direcció d'Empreses de Publicitat 40 0 0 21 19 0 0 100% 100% 0%
103149 Book Creatiu 29 0 3 16 9 0 1 97% 100% 3%
103163 Comunicació de les Organitzacions 82 0 6 68 8 0 0 100% 100% 0%
103148 Creativitat Audiovisual 35 0 6 16 12 1 0 97% 97% 0%
103147 Creativitat Gràfica 31 1 0 21 9 0 0 100% 100% 0%
103146 Creativitat Publicitària 74 0 0 31 38 3 2 93% 96% 3%
103145 Direcció d'Art 31 2 4 24 1 0 0 100% 100% 0%
103162 Direcció de Comptes 79 0 26 53 0 0 0 100% 100% 0%
103144 Disseny en Publicitat i Relacions Públiques 58 1 0 46 10 0 1 98% 100% 2%
103140 Economia Aplicada i de l'Empresa 83 1 0 54 25 3 0 96% 96% 0%
103132 Estadística Aplicada a la Publicitat i les Relacions Públiques 80 1 4 40 31 1 3 95% 99% 4%
103870 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua Espanyola 87 0 0 50 35 1 1 98% 99% 1%
103161 Estratègia de Mitjans Publicitaris 24 1 0 23 0 0 0 100% 100% 0%
104901 Estratègia Digital 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
103134 Estratègies en Publicitat i Relacions Públiques 60 0 0 9 46 4 1 92% 93% 2%
103866 Estructura de la Comunicació 91 5 4 61 15 1 5 93% 99% 5%
103131 Estructura Social i Sociologia del Consum 83 2 2 21 56 2 0 98% 98% 0%
104895 Expressió Escrita, Oral i Audiovisual 86 0 1 45 34 4 2 93% 95% 2%
104898 Fotografia Publicitària 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103160 Gabinets de Comunicació 18 0 0 12 6 0 0 100% 100% 0%
103865 Història de la Comunicació 87 4 3 62 14 1 3 95% 99% 3%
103867 Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació 90 0 1 9 61 13 4 81% 85% 4%
103159 Màrqueting Estratègic i Operatiu 71 0 0 57 14 0 0 100% 100% 0%
103133 Màrqueting i Gestió Documental 80 0 0 25 48 0 7 91% 100% 9%
104899 Mètodes de Recerca en Comunicació Persuasiva 73 2 2 43 24 0 2 97% 100% 3%
103158 Planificació de Mitjans 70 0 0 57 12 0 1 99% 100% 1%
103157 Planificació Estratègica 36 2 3 28 3 0 0 100% 100% 0%
103151 Pràctiques Externes 63 3 41 18 0 0 1 98% 100% 2%
103142 Processos i Tècniques Creatives 80 4 26 48 2 0 0 100% 100% 0%
104902 Producció Audiovisual Publicitària 76 1 11 60 3 1 0 99% 99% 0%
104896 Projectes Publicitaris i de Relacions Públiques 62 0 0 35 27 0 0 100% 100% 0%
103129 Psicologia de la Percepció Aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques 73 1 2 43 25 1 1 97% 99% 1%
103150 Recerca de Mercats i del Consumidor 43 0 14 29 0 0 0 100% 100% 0%
103141 Redacció del Missatge Publicitari 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
104897 Redacció Publicitària i de les Relacions Públiques 69 3 10 56 0 0 0 100% 100% 0%
103156 Relacions Públiques en Sectors Específics 14 0 2 11 0 0 1 93% 100% 7%
103155 Sistemes d'Informació en Màrqueting 17 0 1 11 5 0 0 100% 100% 0%
103138 Sistemes Publicitaris Contemporanis 74 0 0 46 26 0 2 97% 100% 3%
103154 Tècniques de Negociació i Lideratge 38 1 3 32 1 0 1 97% 100% 3%
103153 Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques 37 2 16 17 0 0 2 95% 100% 5%
104894 Tecnologies i Comunicació Persuasiva 87 0 0 73 11 1 2 97% 99% 2%
103137 Teoria i Estructura de la Publicitat 53 1 3 34 14 0 1 98% 100% 2%
103136 Teoria i Estructura de les Relacions Públiques 71 1 18 49 0 1 2 96% 99% 3%
103862 Teories de la Comunicació 72 2 4 18 42 5 1 92% 93% 1%
103152 Treball de Final de Grau 87 7 28 44 7 0 1 99% 100% 1%