Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 84,29% 69,55%
2020 85,6% 82,03%
2019 77,81% 77,81%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats