Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 88.6% 89.73%
2021 94.03% 98.44%
2020 93.03% 92.91%
2019 100% 100%
2018 92.88% 92.88%
2017 100% 100%
2016 100% 100%
2015 98.72% 98.69%
2014 91.67% 91.67%
2013 92.94% 92.94%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats