Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 645 146 50
2022 640 141 50
2021 514 138 50
2020 609 173 50
2019 548 165 50
2018 884 266 50

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 70%
42
0%
0
13%
8
2%
1
2%
1
13%
8
60
2022 81%
47
0%
0
3%
2
2%
1
0%
0
14%
8
58
2021 84%
47
2%
1
4%
2
0%
0
2%
1
9%
5
56
2020 85%
46
2%
1
4%
2
0%
0
2%
1
7%
4
54
2019 92%
48
2%
1
2%
1
0%
0
4%
2
0%
0
52
2018 91%
48
0%
0
6%
3
0%
0
4%
2
0%
0
53