Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 88.889% 88.889% 0%
2021 9 88.889% 88.889% 0%
2020 12 100% 100% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 12 100% 100% 0%
2017 9 88.889% 100% 11.111%
2016 8 87.5% 100% 12.5%
2015 7 100% 100% 0%
2014 6 100% 100% 0%
2013 9 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313791 33
  79%
  81%
  3%
4313800 9
  89%
  89%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313791 31
  100%
  100%
  0%
4313800 9
  89%
  89%
  0%
2020 4313791 37
  95%
  100%
  5%
4313800 12
  100%
  100%
  0%
2019 4313791 37
  100%
  100%
  0%
4313800 17
  100%
  100%
  0%
2018 4313791 28
  96%
  96%
  0%
4313800 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 4313791 25
  92%
  92%
  0%
4313800 9
  89%
  100%
  11%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2016 4313791 35
  69%
  100%
  31%
4313800 8
  88%
  100%
  12%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 4313791 22
  77%
  77%
  0%
4313800 7
  100%
  100%
  0%
2014 4313791 12
  50%
  100%
  50%
4313800 6
  100%
  100%
  0%
2013 4313791 14
  50%
  100%
  50%
4313800 9
  100%
  100%
  0%
2012 4310927 5
  100%
  100%
  0%
4311329 15
  93%
  100%
  7%
2011 4310927 24
  79%
  100%
  21%
4311329 22
  91%
  95%
  5%
2010 4310927 21
  100%
  100%
  0%
4311329 6
  83%
  100%
  17%
2009 4310927 35
  89%
  97%
  9%
4311329 20
  90%
  100%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313791 33 0% 9% 58% 12% 18% 3%
4313800 9 0% 33% 44% 11% 11% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313791 31 3% 3% 71% 23% 0% 0%
4313800 9 0% 22% 67% 0% 11% 0%
2020 4313791 37 0% 0% 49% 46% 0% 5%
4313800 12 0% 8% 92% 0% 0% 0%
2019 4313791 37 0% 5% 54% 41% 0% 0%
4313800 17 6% 24% 65% 6% 0% 0%
2018 4313791 28 0% 4% 39% 54% 4% 0%
4313800 12 0% 58% 33% 8% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313791 25 0% 16% 44% 32% 8% 0%
4313800 9 0% 11% 33% 44% 0% 11%
1354 20 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 4313791 35 0% 17% 26% 26% 0% 31%
4313800 8 0% 13% 63% 13% 0% 13%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313791 22 0% 9% 68% 0% 23% 0%
4313800 7 0% 43% 57% 0% 0% 0%
2014 4313791 12 0% 17% 25% 8% 0% 50%
4313800 6 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 4313791 14 0% 14% 36% 0% 0% 50%
4313800 9 0% 11% 78% 11% 0% 0%
2012 4310927 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
4311329 15 0% 33% 60% 0% 0% 7%
2011 4310927 24 4% 13% 54% 8% 0% 21%
4311329 22 0% 14% 64% 14% 5% 5%
2010 4310927 21 0% 24% 52% 24% 0% 0%
4311329 6 0% 0% 83% 0% 0% 17%
2009 4310927 35 0% 14% 54% 20% 3% 9%
4311329 20 0% 10% 65% 15% 0% 10%