Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 32 96.875% 100% 3.125%
2021 18 100% 100% 0%
2020 32 100% 100% 0%
2019 24 100% 100% 0%
2018 30 96.667% 100% 3.333%
2017 29 96.552% 100% 3.448%
2016 36 100% 100% 0%
2015 37 100% 100% 0%
2014 32 96.875% 96.875% 0%
2013 40 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313800 32
  97%
  100%
  3%
2021 4313800 18
  100%
  100%
  0%
2020 4313800 32
  100%
  100%
  0%
2019 4313800 24
  100%
  100%
  0%
2018 4313800 30
  97%
  100%
  3%
2017 4313800 29
  97%
  100%
  3%
2016 4313800 36
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 4313800 37
  100%
  100%
  0%
2014 4313800 32
  97%
  97%
  0%
2013 4313800 40
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313800 32 3% 72% 19% 3% 0% 3%
2021 4313800 18 0% 78% 22% 0% 0% 0%
2020 4313800 32 0% 88% 13% 0% 0% 0%
2019 4313800 24 0% 83% 17% 0% 0% 0%
2018 4313800 30 0% 80% 17% 0% 0% 3%
2017 4313800 29 0% 62% 34% 0% 0% 3%
2016 4313800 36 0% 58% 42% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 4313800 37 0% 78% 22% 0% 0% 0%
2014 4313800 32 0% 63% 31% 3% 3% 0%
2013 4313800 40 8% 48% 45% 0% 0% 0%