Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 93.75% 100% 6.25%
2021 18 100% 100% 0%
2020 17 100% 100% 0%
2019 29 100% 100% 0%
2018 28 100% 100% 0%
2017 25 96% 96% 0%
2016 35 100% 100% 0%
2015 29 100% 100% 0%
2014 20 95% 100% 5%
2013 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313800 16
  94%
  100%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 4313800 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313800 17
  100%
  100%
  0%
2019 4313800 29
  100%
  100%
  0%
2018 4313800 28
  100%
  100%
  0%
2017 4313800 25
  96%
  96%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 4313800 35
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 4313800 29
  100%
  100%
  0%
2014 4313800 20
  95%
  100%
  5%
2013 4313800 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313800 16 0% 25% 56% 13% 0% 6%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313800 18 0% 11% 83% 6% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 4313800 17 0% 35% 65% 0% 0% 0%
2019 4313800 29 0% 45% 52% 3% 0% 0%
2018 4313800 28 4% 50% 43% 4% 0% 0%
2017 4313800 25 4% 12% 64% 16% 4% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 4313800 35 0% 29% 60% 11% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313800 29 0% 24% 76% 0% 0% 0%
2014 4313800 20 0% 10% 80% 5% 0% 5%
2013 4313800 22 0% 36% 64% 0% 0% 0%