Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 100% 100% 0%
2021 5 100% 100% 0%
2020 4 100% 100% 0%
2019 4 100% 100% 0%
2018 6 100% 100% 0%
2017 6 100% 100% 0%
2016 3 100% 100% 0%
2015 4 100% 100% 0%
2014 6 83.333% 83.333% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4317118 15
  93%
  100%
  7%
4313800 9
  100%
  100%
  0%
2021 4317118 19
  100%
  100%
  0%
4313800 5
  100%
  100%
  0%
2020 4317118 17
  94%
  100%
  6%
4313800 4
  100%
  100%
  0%
2019 4313800 4
  100%
  100%
  0%
2018 4313800 6
  100%
  100%
  0%
2017 4313800 6
  100%
  100%
  0%
2016 4313800 3
  100%
  100%
  0%
2015 4313800 4
  100%
  100%
  0%
2014 4313800 6
  83%
  83%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4317118 15 0% 27% 67% 0% 0% 7%
4313800 9 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4317118 19 0% 16% 84% 0% 0% 0%
4313800 5 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2020 4317118 17 0% 47% 41% 6% 0% 6%
4313800 4 0% 50% 25% 25% 0% 0%
2019 4313800 4 25% 0% 50% 25% 0% 0%
2018 4313800 6 17% 0% 50% 33% 0% 0%
2017 4313800 6 17% 17% 67% 0% 0% 0%
2016 4313800 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2015 4313800 4 25% 0% 75% 0% 0% 0%
2014 4313800 6 0% 17% 50% 17% 17% 0%