Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 94.76% 95.74%
2021 96.38% 97.89%
2020 95.98% 96.2%
2019 100% 100%
2018 97.63% 97.98%
2017 94.43% 94.26%
2016 96.69% 96.69%
2015 100% 100%
2014 97.02% 97.33%
2013 98.45% 98.45%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats