Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 842 27
2021 494 25
2020 383 25
2019 325 0 *

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.75% 91.67%
2021 100% 100%
2020 95.85% 100%
2019 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats