UAB

Màster Universitari en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global

Dades DGU
Crèdits: 120

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 92% 100% 8%
2021 100% 100% 0%
2020 99% 99% 1%
2019 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 25 62 11 0
2021 1 32 60 7 0
2020 1 24 64 10 1
2019 0 32 61 7 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44227 Actors en Educació i Desenvolupament (UAB) 24 0 6 16 0 0 2 92% 100% 8%
44228 Desigualtats Globals, Pobresa i Educació per Al Desenvolupament (UAB) 24 1 6 15 0 0 2 92% 100% 8%
44226 Polítiques Educatives Globals (UAB) 24 1 4 17 0 0 2 92% 100% 8%
44229 Tècniques Bàsiques de Recerca (UAB) 24 0 4 9 9 0 2 92% 100% 8%
43549 Teories de Justícia Social en Educació (UAB) 24 0 4 14 4 0 2 92% 100% 8%
43559 Treball de Final de Màster (UAB) 24 0 9 12 2 0 1 96% 100% 4%