UAB

Màster Universitari en Recerca en Psicologia de la Salut ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000458 Màster Universitari en recerca en Psicologia de la Salut
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 89% 93% 5%
2010 91% 98% 7%
2009 92% 99% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2012 0 22 44 33 0
2011 2 15 61 15 7
2010 1 9 63 25 2
2009 4 17 58 20 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np