UAB

Grau en Traducció i Interpretació

Dades DGU
  • GRAU00000171 Graduat en Traducció i Interpretació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 90% 95% 6%
2020 92% 96% 4%
2019 91% 96% 5%
2018 88% 94% 6%
2017 88% 94% 7%
2016 87% 93% 6%
2015 86% 93% 7%
2014 86% 93% 8%
2013 86% 93% 7%
2012 84% 94% 10%
2011 82% 91% 9%
2010 79% 91% 12%
2009 81% 91% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 4 10 48 34 5
2020 4 12 49 31 4
2019 4 13 48 30 4
2018 4 11 45 34 6
2017 4 10 48 33 6
2016 4 10 46 34 7
2015 4 10 45 34 7
2014 4 12 43 34 7
2013 3 11 45 34 7
2012 4 12 44 34 6
2011 3 12 43 33 9
2010 3 9 39 40 9
2009 3 10 42 36 9
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103393 Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101485 Documentació Aplicada a la Traducció i a la Interpretació 202 1 2 34 132 17 15 84% 91% 7%
101431 Edició i Revisió de Textos (A - Castellà) 47 2 2 17 23 1 2 94% 98% 4%
101430 Edició i Revisió de Textos (A - Català) 24 1 6 11 6 0 0 100% 100% 0%
101530 Estudi de Casos de Política i Relacions Internacionals de l'Àsia Oriental 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101544 Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
101455 Expressió Oral A per a Intèrprets (Castellà) 15 1 0 7 6 0 1 93% 100% 7%
101454 Expressió Oral A per a Intèrprets (Català) 11 0 3 6 2 0 0 100% 100% 0%
101453 Expressió Oral B per a Intèrprets (Alemany) 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
101451 Expressió Oral B per a Intèrprets (Anglès) 26 0 8 11 6 0 1 96% 100% 4%
101449 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Anglès) 130 5 3 89 27 3 3 95% 98% 2%
101450 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Francès) 32 1 8 14 5 0 4 88% 100% 12%
101448 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació C (Alemany) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101352 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació C (Àrab) 3 0 3 0 0 0 0 100% 100% 0%
101446 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació C (Japonès) 4 0 2 2 0 0 0 100% 100% 0%
101354 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació C (Portuguès) 5 1 0 3 0 0 1 80% 100% 20%
103961 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació A (Castellà) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103960 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació A (Català) 4 0 2 1 1 0 0 100% 100% 0%
101358 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Alemany) 4 1 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
106409 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació D (Romanès) 7 0 4 2 1 0 0 100% 100% 0%
101543 Gènere, literatura i societat a l'Àsia Oriental 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
104198 Gèneres Literaris Antics 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101287 Història de la Traducció i de la Interpretació 185 3 3 54 96 11 18 84% 93% 10%
101479 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 2 (Alemany) 21 1 2 4 9 2 3 76% 89% 14%
101482 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 1 (Alemany) 20 1 2 10 2 5 0 75% 75% 0%
101509 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 4 (Alemany) 17 1 2 7 6 1 0 94% 94% 0%
101512 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 3 (Alemany) 15 1 0 8 5 1 0 93% 93% 0%
101477 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 2 (Anglès) 158 5 2 85 62 0 4 97% 100% 3%
101480 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 1 (Anglès) 158 4 3 77 70 1 3 97% 99% 2%
101507 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 4 (Anglès) 148 4 3 47 72 10 12 85% 93% 8%
101510 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 3 (Anglès) 144 6 1 70 49 10 8 88% 93% 6%
101478 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 2 (Francès) 43 1 2 5 16 5 14 56% 83% 33%
101481 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 1 (Francès) 37 1 1 5 18 12 0 68% 68% 0%
101508 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 4 (Francès) 30 1 0 10 13 4 2 80% 86% 7%
101511 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 3 (Francès) 29 0 0 17 8 3 1 86% 89% 3%
101467 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Alemany) 28 1 5 11 8 0 3 89% 100% 11%
101476 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Alemany) 31 1 6 9 11 2 2 87% 93% 6%
101459 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Àrab) 25 1 4 12 5 0 3 88% 100% 12%
101468 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Àrab) 23 1 6 11 3 0 2 91% 100% 9%
104661 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Coreà) 16 1 8 5 0 0 2 88% 100% 12%
104662 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Coreà) 12 1 5 4 1 0 1 92% 100% 8%
101465 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Francès) 28 1 4 12 5 3 3 79% 88% 11%
101474 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Francès) 28 1 3 12 10 0 2 93% 100% 7%
101463 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Italià) 33 0 1 25 4 0 3 91% 100% 9%
101472 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Italià) 33 0 3 23 4 1 2 91% 97% 6%
101462 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Japonès) 36 1 5 13 10 5 2 81% 85% 6%
101471 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Japonès) 36 2 21 8 3 1 1 94% 97% 3%
101461 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Portuguès) 35 1 5 19 4 1 5 83% 97% 14%
101470 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Portuguès) 34 1 4 21 4 3 1 88% 91% 3%
101460 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Rus) 31 2 9 9 4 0 7 77% 100% 23%
101469 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Rus) 31 2 11 8 5 3 2 84% 90% 6%
101466 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Xinès) 32 2 5 9 10 2 4 81% 93% 12%
101475 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Xinès) 33 2 6 18 5 0 2 94% 100% 6%
101283 Idioma Català per a Traductors i Intèrprets 1 23 1 2 12 1 5 2 70% 76% 9%
101428 Idioma Català per a Traductors i Intèrprets 2 17 1 1 9 5 0 1 94% 100% 6%
106403 Idioma D per a Traductors i Intèrprets 1 (Grec Modern) 20 1 1 10 7 0 1 95% 100% 5%
106404 Idioma D per a Traductors i Intèrprets 2 (Grec Modern) 9 1 1 2 5 0 0 100% 100% 0%
106405 Idioma D per a Traductors i Intèrprets 1 (Romanès) 15 0 6 7 2 0 0 100% 100% 0%
106406 Idioma D per a Traductors i Intèrprets 2 (Romanès) 11 0 4 5 1 0 1 91% 100% 9%
101515 Idioma d'Especialitat (B) per a Traductors i Intèrprets (Alemany) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101513 Idioma d'Especialitat (B) per a Traductors i Intèrprets (Anglès) 34 1 8 13 8 0 4 88% 100% 12%
101514 Idioma d'Especialitat (B) per a Traductors i Intèrprets (Francès) 3 0 3 0 0 0 0 100% 100% 0%
101551 Idioma I: Coreà Modern 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101367 Idioma i Traducció C6 (Alemany) 25 0 13 8 2 0 2 92% 100% 8%
101385 Idioma i Traducció C4 (Alemany) 31 1 2 14 9 3 2 84% 90% 6%
101394 Idioma i Traducció C3 (Alemany) 32 1 2 23 3 1 2 91% 97% 6%
101403 Idioma i Traducció C2 (Alemany) 36 1 3 8 18 2 4 83% 94% 11%
101412 Idioma i Traducció C1 (Alemany) 33 1 4 5 16 4 3 79% 87% 9%
103689 Idioma i Traducció C5 (Alemany) 25 2 5 17 0 0 1 96% 100% 4%
101359 Idioma i Traducció C6 (Àrab) 18 1 6 5 4 0 2 89% 100% 11%
101377 Idioma i Traducció C4 (Àrab) 15 1 1 5 6 1 1 87% 93% 7%
101386 Idioma i Traducció C3 (Àrab) 14 1 1 4 8 0 0 100% 100% 0%
101395 Idioma i Traducció C2 (Àrab) 22 1 2 3 13 1 2 86% 95% 9%
101404 Idioma i Traducció C1 (Àrab) 21 1 3 5 11 0 1 95% 100% 5%
103690 Idioma i Traducció C5 (Àrab) 20 1 7 7 2 0 3 85% 100% 15%
101365 Idioma i Traducció C6 (Francès) 11 0 3 8 0 0 0 100% 100% 0%
101383 Idioma i Traducció C4 (Francès) 18 0 0 15 3 0 0 100% 100% 0%
101392 Idioma i Traducció C3 (Francès) 19 0 1 13 5 0 0 100% 100% 0%
101401 Idioma i Traducció C2 (Francès) 27 1 0 13 7 2 4 78% 91% 15%
101410 Idioma i Traducció C1 (Francès) 27 1 0 17 8 0 1 96% 100% 4%
103692 Idioma i Traducció C5 (Francès) 14 1 1 5 5 0 2 86% 100% 14%
101363 Idioma i Traducció C6 (Italià) 10 0 1 4 5 0 0 100% 100% 0%
101381 Idioma i Traducció C4 (Italià) 26 1 3 8 12 1 1 92% 96% 4%
101390 Idioma i Traducció C3 (Italià) 25 0 2 10 9 3 1 84% 88% 4%
101399 Idioma i Traducció C2 (Italià) 27 0 1 19 4 0 3 89% 100% 11%
101408 Idioma i Traducció C1 (Italià) 32 0 2 8 17 3 2 84% 90% 6%
103694 Idioma i Traducció C5 (Italià) 10 0 1 6 3 0 0 100% 100% 0%
101362 Idioma i Traducció C6 (Japonès) 29 2 1 17 7 0 2 93% 100% 7%
101380 Idioma i Traducció C4 (Japonès) 33 2 7 13 8 0 3 91% 100% 9%
101389 Idioma i Traducció C3 (Japonès) 32 1 9 13 6 1 2 91% 97% 6%
101398 Idioma i Traducció C2 (Japonès) 29 1 6 14 5 0 3 90% 100% 10%
101407 Idioma i Traducció C1 (Japonès) 30 2 5 14 6 1 2 90% 96% 7%
103695 Idioma i Traducció C5 (Japonès) 28 1 3 15 6 1 2 89% 96% 7%
101361 Idioma i Traducció C6 (Portuguès) 9 1 1 4 0 3 0 67% 67% 0%
101379 Idioma i Traducció C4 (Portuguès) 7 0 0 6 0 0 1 86% 100% 14%
101388 Idioma i Traducció C3 (Portuguès) 7 0 2 4 0 1 0 86% 86% 0%
101397 Idioma i Traducció C2 (Portuguès) 11 0 2 5 2 0 2 82% 100% 18%
101406 Idioma i Traducció C1 (Portuguès) 11 0 1 5 3 1 1 82% 90% 9%
103696 Idioma i Traducció C5 (Portuguès) 8 1 0 5 2 0 0 100% 100% 0%
101360 Idioma i Traducció C6 (Rus) 20 1 4 7 7 1 0 95% 95% 0%
101378 Idioma i Traducció C4 (Rus) 14 1 5 5 3 0 0 100% 100% 0%
101387 Idioma i Traducció C3 (Rus) 15 0 3 8 2 2 0 87% 87% 0%
101396 Idioma i Traducció C2 (Rus) 18 1 2 8 4 0 3 83% 100% 17%
101405 Idioma i Traducció C1 (Rus) 18 1 2 8 5 2 0 89% 89% 0%
103697 Idioma i Traducció C5 (Rus) 20 1 4 5 9 1 0 95% 95% 0%
101366 Idioma i Traducció C6 (Xinès) 15 0 0 11 2 0 2 87% 100% 13%
101384 Idioma i Traducció C4 (Xinès) 25 1 0 14 4 3 3 76% 86% 12%
101393 Idioma i Traducció C3 (Xinès) 24 0 1 13 5 5 0 79% 79% 0%
101402 Idioma i Traducció C2 (Xinès) 26 1 4 12 7 2 0 92% 92% 0%
101411 Idioma i Traducció C1 (Xinès) 25 1 0 12 12 0 0 100% 100% 0%
103691 Idioma i Traducció C5 (Xinès) 13 1 1 8 1 1 1 85% 92% 8%
100039 Idioma Modern I (Italià) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101438 Iniciació a la Interpretació 165 6 15 99 38 3 4 96% 98% 2%
101437 Iniciació a la Traducció B-A (Alemany-castellà) 10 1 2 6 0 0 1 90% 100% 10%
101436 Iniciació a la Traducció B-A (Alemany-català) 7 0 0 6 1 0 0 100% 100% 0%
101433 Iniciació a la Traducció B-A (Anglès-castellà) 106 0 15 65 21 2 3 95% 98% 3%
101432 Iniciació a la Traducció B-A (Anglès-català) 59 1 0 42 10 1 5 90% 98% 8%
101435 Iniciació a la Traducció B-A (Francès-castellà) 32 0 0 11 12 1 8 72% 96% 25%
101434 Iniciació a la Traducció B-A (Francès-català) 8 1 0 0 3 1 3 50% 80% 38%
101351 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Alemany-castellà) 2 1 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101350 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Alemany-català) 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
101347 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Anglès-castellà) 94 5 6 62 13 0 8 91% 100% 9%
101346 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Anglès-català) 29 1 2 19 5 0 2 93% 100% 7%
101349 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Francès-castellà) 23 1 1 13 6 0 2 91% 100% 9%
101348 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Francès-català) 6 1 0 3 1 0 1 83% 100% 17%
101458 Introducció a les Institucions Nacionals i Internacionals per a Traductors i Intèrprets 31 1 0 26 3 0 1 97% 100% 3%
101483 Introducció a les Tecnologies de la Traducció i de la Interpretació 224 12 29 132 34 10 7 92% 95% 3%
101484 Lingüística Aplicada a la Traducció 39 1 8 21 8 0 1 97% 100% 3%
101423 Literatura A per a Traductors (Castellà) 26 1 3 12 9 0 1 96% 100% 4%
101418 Literatura Estrangera per a Traductors (Anglès) 5 0 3 2 0 0 0 100% 100% 0%
106084 Literatura estrangera per a traductors (coreà) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101416 Literatura Estrangera per a Traductors (Japonès) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101415 Literatura Estrangera per a Traductors (Portuguès) 5 0 0 3 2 0 0 100% 100% 0%
101282 Llengua Castellana per a Traductors i Intèrprets 1 239 3 0 41 145 31 18 79% 86% 8%
101427 Llengua Castellana per a Traductors i Intèrprets 2 151 3 2 48 74 14 10 84% 90% 7%
101281 Llengua Catalana per a Traductors i Intèrprets 1 242 8 3 45 116 42 28 71% 80% 12%
101426 Llengua Catalana per a Traductors i Intèrprets 2 47 3 2 20 19 0 3 94% 100% 6%
101425 Llengua d'Especialitat (A) per a Traductors i Intèrprets (Castellà) 24 1 4 11 7 1 0 96% 96% 0%
101424 Llengua d'Especialitat (A) per a Traductors i Intèrprets (Català) 8 1 0 2 5 0 0 100% 100% 0%
101457 Mediació Social per a Traductors i Intèrprets 41 0 5 16 15 0 5 88% 100% 12%
101529 Migració i Diàspores de l'Àsia Oriental 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100422 Mitologia i Literatura 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101443 Pràctiques d'Interpretació Bilateral B-A-B (Anglès-a-anglès) 13 0 0 4 6 0 3 77% 100% 23%
101456 Pràctiques Externes 78 5 34 33 1 0 5 94% 100% 6%
101440 Tècniques de Preparació a la Interpretació Bilateral B-A-B (Anglès-a-anglès) 16 0 0 7 8 0 1 94% 100% 6%
103557 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Alemany-castellà) 6 0 1 2 3 0 0 100% 100% 0%
103558 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Alemany-català) 3 0 0 1 1 0 1 67% 100% 33%
103559 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Anglès-castellà) 95 2 4 48 36 3 2 95% 97% 2%
103560 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Anglès-català) 17 1 1 7 8 0 0 100% 100% 0%
103561 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Francès-castellà) 19 1 1 4 10 3 0 84% 84% 0%
103562 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Francès-català) 8 0 0 5 3 0 0 100% 100% 0%
101516 Tecnologies de la Traducció i la Interpretació 171 10 56 72 23 10 0 94% 94% 0%
101535 Temes Avançats d'Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101524 Temes Avançats de Societat Contemporània de l'Àsia Oriental 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101286 Teoria de la Traducció i de la Interpretació 168 3 11 88 49 9 7 90% 94% 4%
101488 Terminologia Aplicada a la Traducció i la Interpretació 150 1 7 73 61 2 5 95% 99% 3%
101285 Traducció A-A 165 5 2 40 106 2 10 93% 99% 6%
101327 Traducció Audiovisual i Localització A-A (Castellà-català /català-castellà) 41 2 6 31 2 0 0 100% 100% 0%
101326 Traducció Audiovisual i Localització Anglès-a (Anglès-castellà) 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
101333 Traducció B-A 3 (Alemany-castellà) 5 1 0 2 2 0 0 100% 100% 0%
101339 Traducció B-A 2 (Alemany-castellà) 13 1 4 6 2 0 0 100% 100% 0%
101345 Traducció B-A 1 (Alemany-castellà) 13 1 0 11 1 0 0 100% 100% 0%
101332 Traducció B-A 3 (Alemany-català) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101338 Traducció B-A 2 (Alemany-català) 3 1 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
101344 Traducció B-A 1 (Alemany-català) 3 1 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
101329 Traducció B-A 3 (Anglès-castellà) 97 3 8 66 17 1 2 97% 99% 2%
101335 Traducció B-A 2 (Anglès-castellà) 100 5 3 63 23 1 5 94% 99% 5%
101341 Traducció B-A 1 (Anglès-castellà) 105 3 3 56 36 6 1 93% 94% 1%
101328 Traducció B-A 3 (Anglès-català) 25 1 4 14 6 0 0 100% 100% 0%
101334 Traducció B-A 2 (Anglès-català) 32 2 2 17 9 0 2 94% 100% 6%
101340 Traducció B-A 1 (Anglès-català) 30 2 5 19 3 0 1 97% 100% 3%
101331 Traducció B-A 3 (Francès-castellà) 20 1 0 12 5 0 2 90% 100% 10%
101337 Traducció B-A 2 (Francès-castellà) 16 0 0 8 7 1 0 94% 94% 0%
101343 Traducció B-A 1 (Francès-castellà) 15 0 1 8 6 0 0 100% 100% 0%
101330 Traducció B-A 3 (Francès-català) 9 1 0 4 3 0 1 89% 100% 11%
101336 Traducció B-A 2 (Francès-català) 13 1 0 7 3 1 1 85% 92% 8%
101342 Traducció B-A 1 (Francès-català) 15 0 0 7 6 0 2 87% 100% 13%
101320 Traducció de Textos Editorials No Literaris B-A (Anglès-castellà) 26 1 0 14 10 0 1 96% 100% 4%
101319 Traducció de Textos Editorials No Literaris B-A (Anglès-català) 6 0 0 5 1 0 0 100% 100% 0%
105022 Traducció Especialitzada B (Alemany) - A 4 1 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
105021 Traducció Especialitzada B (Francès) - A 12 0 2 9 1 0 0 100% 100% 0%
101318 Traducció Inversa (Castellà-alemany) 4 0 0 1 3 0 0 100% 100% 0%
101316 Traducció Inversa (Castellà-anglès) 105 3 3 49 42 1 7 92% 99% 7%
101317 Traducció Inversa (Castellà-francès) 19 1 0 15 3 0 0 100% 100% 0%
101315 Traducció Inversa (Català-alemany) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101313 Traducció Inversa (Català-anglès) 31 1 1 9 16 1 3 87% 96% 10%
101314 Traducció Inversa (Català-francès) 10 0 0 7 1 0 2 80% 100% 20%
101310 Traducció Inversa Especialitzada (Castellà-anglès) 22 0 0 15 7 0 0 100% 100% 0%
101311 Traducció Inversa Especialitzada (Castellà-francès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101307 Traducció Inversa Especialitzada (Català-anglès) 9 0 0 5 3 1 0 89% 89% 0%
101301 Traducció Jurídica i Financera B-A (Anglès-castellà) 30 2 4 16 5 2 1 90% 93% 3%
101300 Traducció Jurídica i Financera B-A (Anglès-català) 5 1 0 1 2 0 1 80% 100% 20%
101295 Traducció Literària B-A (Anglès-castellà) 24 1 7 13 2 0 1 96% 100% 4%
101294 Traducció Literària B-A (Anglès-català) 14 1 3 6 3 0 0 100% 100% 0%
101297 Traducció Literària B-A (Francès-castellà) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
105024 Traducció Literària i Editorial B (Alemany) - A 7 0 0 6 1 0 0 100% 100% 0%
105023 Traducció Literària i Editorial B (Francès) - A 13 0 3 3 7 0 0 100% 100% 0%
101289 Traducció Tècnica i Científica B-A (Anglès-castellà) 31 0 2 28 0 0 1 97% 100% 3%
101288 Traducció Tècnica i Científica B-A (Anglès-català) 6 0 0 3 2 0 1 83% 100% 17%
103698 Treball de Fi de Grau 148 7 47 67 14 1 12 91% 99% 8%