Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 83.333% 90.909% 8.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2504012 12
  83%
  91%
  8%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500248 6
  83%
  83%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500248 2
  50%
  100%
  50%
2019 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 1
  0%
  0%
  100%
2501573 1
  100%
  100%
  0%
2500248 8
  100%
  100%
  0%
1353 96
  67%
  100%
  33%
2018 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500248 16
  100%
  100%
  0%
1353 128
  50%
  80%
  38%
2016 2500248 22
  91%
  100%
  9%
1353 176
  100%
  100%
  0%
2014 2500248 11
  100%
  100%
  0%
2013 2500248 13
  100%
  100%
  0%
2012 2500248 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2504012 12 0% 0% 8% 75% 8% 8%
2501233 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 6 17% 0% 50% 17% 17% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500248 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2019 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500241 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501573 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 8 13% 38% 25% 25% 0% 0%
1353 96 0% 50% 17% 0% 0% 33%
2018 2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500248 16 6% 19% 63% 13% 0% 0%
1353 128 0% 13% 13% 25% 13% 38%
2016 2500248 22 9% 0% 36% 45% 0% 9%
1353 176 0% 9% 73% 18% 0% 0%
2014 2500248 11 9% 55% 36% 0% 0% 0%
2013 2500248 13 8% 23% 62% 8% 0% 0%
2012 2500248 8 13% 38% 38% 13% 0% 0%