Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 38 84.211% 94.118% 10.526%
2021 24 58.333% 77.778% 25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504012 38
  84%
  94%
  11%
2021 2504012 24
  58%
  78%
  25%
1353 16
  0%
  0%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504012 38 5% 3% 26% 50% 5% 11%
2021 2504012 24 4% 0% 17% 38% 17% 25%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%