Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 34 44.118% 62.5% 29.412%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504386 35
  74%
  76%
  3%
2504388 18
  78%
  78%
  0%
2504012 34
  44%
  62%
  29%
2504211 65
  48%
  53%
  9%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2021 2504211 54
  69%
  92%
  26%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504386 35 0% 0% 17% 57% 23% 3%
2504388 18 6% 6% 6% 61% 22% 0%
2504012 34 0% 0% 18% 26% 26% 29%
2504211 65 8% 3% 11% 26% 43% 9%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2021 2504211 54 6% 11% 30% 22% 6% 26%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%