Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 53 43.396% 50% 13.208%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504386 35
  77%
  82%
  6%
2504388 18
  61%
  69%
  11%
2504012 53
  43%
  50%
  13%
2504211 84
  51%
  70%
  27%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 112
  86%
  86%
  0%
2021 2504211 54
  28%
  37%
  24%
1353 96
  33%
  100%
  67%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504386 35 6% 14% 34% 23% 17% 6%
2504388 18 6% 0% 17% 39% 28% 11%
2504012 53 0% 0% 4% 40% 43% 13%
2504211 84 2% 0% 10% 39% 21% 27%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 112 14% 0% 43% 29% 14% 0%
2021 2504211 54 4% 0% 9% 15% 48% 24%
1353 96 0% 17% 17% 0% 0% 67%