Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 34 73.529% 86.207% 14.706%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504012 34
  74%
  86%
  15%
2504211 36
  86%
  97%
  11%
1353 224
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504012 34 0% 0% 21% 53% 12% 15%
2504211 36 3% 3% 61% 19% 3% 11%
1353 224 0% 7% 36% 50% 7% 0%