Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 47 13 40
2022 82 23 40
2021 83 18 40
2020 154 41 40

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 73%
11
13%
2
7%
1
0%
0
0%
0
7%
1
15
2022 89%
24
4%
1
4%
1
0%
0
0%
0
4%
1
27
2021 71%
29
7%
3
12%
5
2%
1
7%
3
0%
0
41
2020 86%
36
7%
3
7%
3
0%
0
0%
0
0%
0
42